In het overzicht "Schermeer Kavelregister" (http://de-wit.net/bronnen/kavel.txt) staat onderstaande:

kavels 9 en 10
op kavel 9 stond de boerderij De Steenenpoort [Sch.115] 15.10.1635 Burgher-mr. Maerten Jansz Groot (30 morgen) [CavRe]
N.B.: Burgermeester Maerten Jansz Groot van Hoorn had hier reeds vóór 1652 een boerderij met de naam De Steenenpoort, vgl. het tijdschrift 'De Navorscher' 1926 "iets uit de eerste jaren der bedijkte Schermeer".
Hij was raad, schepen en staat te Hoorn en overleed aldaar in 1652 (zijn portret in het Westfries Museum) [Sch.115]
4. 8.1712 nakomelingen van Maerten Jansz Groot en diens vrouw Trijntje Outger, die deze bezitting verkochten aan Dr. Johan Ben te Hoorn waren: 1) Outger de Groot, schepen van Hoorn voor 1/24 deel; 2) Mr. Outger de Krijt, raad en oud schepen van Hoorn voor 1/6 deel; 3) Jan Boterpot, gehuwd met Catharina Berkhout; Ds. Daniel van der Walle, gehuwd met Catharina Beverwijk; Jan Valck, gehuwd met Sijtie Sminkius en Jacob Os als vader-voogd over zijn kinderen bij Marijtie Beverwijk, tesamen voor 1/3 deel; 4) de minderjarigen Adriaan, Maria en Jan de Groot, elk voor 1/24 deel;
[Ook in deze tekst wordt vaak DE Groot geschreven ipv Groot]Maerten Jansz Groot 1652 op 72 jarige leeftijd.
Schilderij gefotografeerd door mij op 30-08-2006 in het depot (de zolder) van het West Fries Museum te Hoorn