Home GROOTDOMEIN GROOTDOMEIN

Home home

Kwartierstaat: een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaalde persoon. de persoon waar de kwartierstaat vanuit gaat noemt men de kwartierdrager. Hij of zij heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, enz. kwartierstaat

Kwartier-, Persoonskaart: hier treft u aan een index van alle voorkomende namen in mijn genealogie; u kunt de persoonskaart bekijken met foto's van de laatste generaties; Op de kwartierkaart ziet u de kwartiergegevens van de gekozen persoon. kwartier/persoonskaart

Parenteel: een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, in mannelijke en vrouwelijke lijn. parenteel

Wat zoek ik? Kijk hier vooral als U denkt een aanvulling te kunnen leveren. wat zoek ik?

Informatie: 1: Huiszittenhuizen in Amsterdam. 2: Ommerschans: een bedelaars kolonie 3: De werkplaats van de Staatsspoorwegen in Tilburg 4: Statistieken van Parenteel Groot. informatie

Links: hieronder vindt u verschillende websites die van belang zijn voor mijn Genealogie links

© groot organisatie advies
website versie: 13-02-2013