Welkom op de Genealogie website van de familie Groot.

Mijn naam is Cees Groot (*1940 Tilburg) en mijn zoon, Etienne (*1967 Nijmegen), is de stamhouder van onze familie Groot. (Misschien ten overvloede wijs ik U op de naam Groot, dus niet DE Groot.)

Eind 2004 ben ik begonnen met Genealogie, door eerst een cursus te volgen in het archief van Nijmegen (http://www.stamgenoten.nl/). Al spoedig kreeg ik het "stamboomvirus" en dat heeft geleid tot de gegevens zoals ze op deze site worden getoond. Veel van de informatie is te danken aan andere genealogen, die al onderzoek hebben gedaan, naar in mijn genealogie voorkomende namen, maar ook door zelf veel internet speurwerk en het bezoeken van de archieven. Beide methodes om de stamboom te vervolmaken zijn interessant en hebben zo hun voordelen en charme.

Stamboom onderzoek is een voortdurende speurtocht naar nieuwe feiten en dat zal hopelijk telkens aanleiding zijn de site te herzien. Commentaar op de website hoor ik graag, mail me.

De genealogische gegevens in deze website zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieël en persoonlijk gebruik. Niets mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, genealogische databanken, Internet, CD/DVD of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Groot Organisatie Advies
Ik verwijs u naar de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.

De geboden informatie is vrij toegankelijk (indien u de wet op de persoonsbescherming toepast en het copyright), ik stel het bijzonder op prijs een berichtje van u te ontvangen, welke informatie u heeft gebruikt en wat u voor mij kunt betekenen. Zo worden we samen wijzer. Onder de knop "Wat zoek ik?" heb ik een overzicht staan van de op dit moment belangrijke hiaten in mijn gegevens, kijk hier naar als u denkt mijn genealogie te kunnen aanvullen of corrigeren.

Mijn vader is in Tilburg geboren en getogen, mijn grootvader is geboren in Utrecht en in 1870 naar Tilburg gekomen met zijn collega's van de Staats Spoorwegen (zie Informatie), mijn overgrootvader is echter in Amsterdam geboren, en verhuisd naar Utrecht. Gedrieën hebben zij hun kost verdiend als Kopergieter. Ik ben degene, die als Aluminiumgieter is begonnen en de traditie, als gieter door het leven te gaan, heeft gebroken. Uit deze gietersfamilie is in 1921 te Tilburg het bedrijf "J.H. Groot Metaalgieterij" ontstaan. Helaas is het bedrijf, in de tussen tijd verplaatst naar Nijmegen, in 1993 ter ziele gegaan.

Mijn voorouders komen uit Hoorn (NH). Jan Groot (*1788) is in Hoorn geboren en is naar Amsterdam verhuisd. Zijn voorouders tot nu toe tot *~1665 komen allen uit Hoorn. Dat de kans groot was dat mijn voorouders uit Noord Holland komen komt overeen met de verspreiding van de naam Groot, zoals te zien is op het kaartje van Nederland dd 1947.

Velen hebben mij al gewezen op het feit dat mijn familie afstamt van de burgemeestersfamilie Groot, één voorvader Matthijs (*1692) is burgemeester van Hoorn geweest. Weliswaar ben ik ook een Outger Groot (*1685) Arent Groot (*1678) als magistraat van Hoorn op het spoor, maar ik heb nog geen relatie met mijn familie kunnen aantonen, UW HULP IS WELKOM!
Maerten Jansz Groot 1652
De laatste ontwikkeling is dat ik een schilderij heb ontdekt en gefotografeerd in het West Fries Museum, van burgemeester Maerten Jansz Groot, geboren in 1580 en geportretteerd in 1652 door een onbekende schilder. Hij is in het zelfde jaar overleden.
[Klik op de foto]

Kijkt U vooral onder de knop "Wat zoek ik?"
Meer informatie over de periode 1700-1800 en de rol die diverse voorouders hebben gespeeld wordt besproken in de boeken "Onder Regenten" van Dr. L. Kooijmans en "Heren Investeren" van Bonke, Hans en Katja Bossaers.

Het boek "Onder Regenten", hierin staan 3 generaties Groot vermeld en wordt de magistraat van Hoorn beschreven.Het boek "Heren Investeren"